Nowa wystawa w Planetarium

W poniedziałek 12 lutego miało miejsce uroczyste otwarcie nowej wystawy toruńskim planetarium – Bazy MARS#17. Już następnego dnia wystawa została otwarta dla zwiedzających.

Toruń posiada własną bazę kosmiczną i to nie byle gdzie, bo aż na „Czerwonej Planecie”! Baza MARS#17 znajdująca się w toruńskim planetarium to nowa, interaktywna przestrzeń zaaranżowana w formie bazy kosmicznej, gdzie można nie tylko zdobywać wiedzę, ale też pobawić się nauką i pobudzić swoją kreatywność.

Budząc zainteresowanie tematyką kosmiczną wśród dzieci i młodzieży, pragniemy rozpalić wyobraźnię, a przez to zainteresowanie nauką, astronomią, matematyką, a także technologią mówiła dyrektor Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium – Toruń”, Anna Broniewicz.

Odwiedzający wystawę, niczym członkowie załogi mają do wykonania szereg czynności, niezbędnych do tego, by przeżyć poza Ziemią. Muszą także zrealizować powierzone im zadania i prace. Misją załogi Bazy MARS#17 jest nie tylko monitorowanie jej stanu, ale także usuwanie drobnych awarii, badanie próbek gruntu „Czerwonej Planety”, czy właściwe gospodarowanie energią. Scenariusze ekspozycji uwzględniają wszystkie aspekty życia poza Ziemią.

– Wystawa nie zamyka się tylko w formule edukacyjnej i prezentującej wiedzę w scenografii pełnej różnych urządzeń i gadżetów, ale uzmysławia aspekty społeczne. Służy współdziałaniu w grupie, pracy zespołowej, wzajemnemu wsparciu, zawiązywaniu relacji międzyludzkich – opowiadała dyrektor.

Ideą wystawy jest więc promocja i popularyzacja wiedzy na temat Marsa i dokonań ludzkiego geniuszu, a także – na równi, jak podkreślała dyrektor Broniewicz – integracja i interakcja zwiedzających.

– Planetarium wabi, kusi, zachęca, edukuje i popularyzuje wiedzę na temat kosmosu. W roku ubiegłym co najmniej 340 tys. osób odwiedziło mury tego obiektu. Toruń to miejsce wyjątkowe. Myślę, że nieprzypadkowo, w naszym mieście działają firmy, które startując, często w inkubatorach technologicznych, wiążą swoją gospodarczą przyszłość z eksploracją kosmosu powiedział prezydent Torunia Michał Zaleski.

Toruńskie Planetarium to jedna z najpopularniejszych atrakcji miasta i regionu. Za swą działalność uhonorowane zostało m.in. Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej (2010) i tytułem Ambasadora Toruńskiej Turystyki 2016.